De Dorpsraad informeert

De Dorpsraad informeert

"De verkiezing van de Dorpsraad op Erica staat weer voor de deur.
De lijst met verkiesbare leden ziet er als volgt uit:
Aaltje Westerhof, Jeannet van Boven, Johnny Regtop, Arend Hoffkamp, Henk Berghuis en Aad Sijtsma.
De Dorpsraad wil de samenwerking met de bewoners op Erica uitbreiden en zij wil meer openheid van zaken geven.

We werken al een paar jaar met werkgroepen in verschillende wijken en straten, zoals: “Achter Mensing”, “Verl. Vaart NZ”, “Verl. Vaart ZZ” en een aantal die op dit moment opstarten.
Deze aanpak bevalt goed en heeft al mooie resultaten opgeleverd, de betrokkenheid van de bewoners heeft een positieve werking.
Het geeft een ieder de kans om ideeën en wensen kenbaar te maken en inkijk te nemen in de werkwijze van de Dorpsraad.
Langzaam komt er meer bewustwording dat een idee niet van het één op andere moment uitgevoerd kan worden, maar dat er wat meer bij komt kijken.
De Dorpsraad op Erica, wil ook meerder keren vergaderingen openbaar maken. We gaan uitzoeken wat hiervoor de beste manier is.
Door onze diversiteit aan  leden kunnen wij de taken binnen de Dorpsraad goed verdelen.
We gaan ons de komende tijd voorstellen in het dorp door op Zaterdag 11 Maart aanwezig te zijn in het centrum van het dorp.
Op deze manier willen we een start maken met meer openheid en transparantie.

 
 

Heeft U zelf een idee of verbetering maak het kenbaar via een mail aan de dorpsraad:     “dorpsraaderica@gmail.com"


 

Aanpassing kruising Havenstraat/ Kerklaan/ Veenschapswijk 29-03-2018

Aan:
De directe bewoners en belangenbehartigers van de omgeving kruising Havenstraat/Kerklaan/
Veenschapswijk