Dorpsraad nieuws

De Dorpsraad informeert

Wilt u niet dat de Zonnewand van 6 meter hoog er komt, stuur uw zienswijze in naar:

Provinciale Staten van Drenthe
Postbus 122
9400 AA
Assen

LET OP! Op de flyer die u aanstaande week in de brievenbus vindt staat verkeerde adres op.

Van donderdag 8 juli tot en met donderdag 9 september 2021 ligt het ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) ‘Drentse Zonneroute A37’ voor iedereen ter inzage.
In deze periode is het voor iedereen die dat wil mogelijk om een zienswijze in te dienen.

https://www.facebook.com/DorpsraadEricaenOnsDorpsplanErica/posts/123087183336548

Aanpassing kruising Havenstraat/ Kerklaan/ Veenschapswijk 29-03-2018

Aan:
De directe bewoners en belangenbehartigers van de omgeving kruising Havenstraat/Kerklaan/
Veenschapswijk