Dorpsraad nieuws

De Dorpsraad informeert 

DORPSAGENDA ERICA (Emmen Revisited)

 

De door de Dorpsraad georganiseerde twee inloopavonden in november j.l.

Die door veel bewoners, belangenvertegenwoordigers en verenigingen is bezocht.

We hebben de opmerkingen en suggesties die uw belangrijk vond voor Erica in thema’s gecategoriseerd.

 

Maandag 25 januari was hier het vervolg op.

De mensen die in november hun contactgegevens hadden achtergelaten waren hier persoonlijk weer voor uitgenodigd. Daarnaast waren er nog diverse anderen en zijn de bewoners in grote getale op deze avond afgekomen, buiten de dorpsraad, gemeente en uitgenodigde gesprekspartners die er waren.

Per thema was er een gesprekstafel ingericht met daarop de thema’s en de punten die in november waren genoemd. Iedereen die dit thema belangrijk vond kon daarbij aanschuiven aan de tafel en uit de vele punten, met elkaar de speerpunten /aandachtspunten aangeven door middel van gekleurde stickers.

Er werd heel dynamisch door de mensen meegedacht over de verschillende thema’s. Daarnaast kon men ook aangeven of men in een thema werkgroep wilde zitten om dit straks verder uit te werken.

 

Want dit is straks het vervolg:

 

De speerpunten worden opnieuw geijkt op basis van:

 

Input 25 januari

Input beleidsmedewerkers

 

Analyse is de basis voor het opstellen van doelen en maatregelen (concept dorpsplan)

 

Instellen van lokaal team

Met bewoners en dorpskenners

 

Ondertekening van het dorpsplan 


 “Ons Dorpsplan”


Weet u het nog? Begin november heeft de Dorpsraad twee inloopavonden georganiseerd.

Veel bewoners, belangenvertegenwoordigers en verenigingen waren hierbij aanwezig.

 

Tijdens de avonden hoorden we graag van u wat u belangrijk vindt voor het dorp.

We hoorden veel van u en danken u daarvoor.

 

Denk aan jeugdvoorzieningen, wonen met zorg, samenwerking organiseren, werkgelegenheid, goede voet- en fietspaden, centrumvernieuwing en een veilige woonomgeving.

Suggesties en opmerkingen van bewoners en organisaties worden meegenomen in “Ons Dorpsplan”.

 

We hebben de opmerkingen en suggesties gecategoriseerd in thema’s die belangrijk zijn voor Erica. Thema’s zijn:

 

  •    zorg

  •    voorzieningen

  •    ontmoeting

  •    economie

  •    openbare ruimte

  •    verkeersveiligheid

  •    wonen

 

Samen gaan we die als concrete doelen en maatregelen formuleren.

“Ons Dorpsplan” is een plan voor de komende jaren voor Erica.

Wat moet er gebeuren op de verschillende thema’s?

Wat is er nodig zodat u ook in de toekomst graag op Erica blijft wonen?

En wie kan daarin wat doen?

En dan gaat het niet alleen over de organisaties.

 

Wij hebben ook u nodig. Organisaties en bewoners moeten samen werken aan een mooier Erica.

Iedereen vanuit zijn eigen kennis en kunde en capaciteit.

 

Op voor een mooi dorp! Voor nu en de toekomst!

Aanpassing kruising Havenstraat/ Kerklaan/ Veenschapswijk 29-03-2018

Aan:
De directe bewoners en belangenbehartigers van de omgeving kruising Havenstraat/Kerklaan/
Veenschapswijk