Aanpassing kruising Havenstraat/ Kerklaan/ Veenschapswijk

Aan:
De directe bewoners en belangenbehartigers van de omgeving kruising Havenstraat/Kerklaan/
Veenschapswijk
In de afgelopen jaren is de situatie van bovengenoemde kruising door verschillende
groeperingen zoals de Havenstraatvereniging, de Dorpsraad alsmede diverse bewoners bij
de gemeente onder aandacht gebracht. Dit heeft eind vorig jaar na een gesprek tussen de
Dorpsraad en de verkeersdeskundige en wegbeheerder van de gemeente, geresulteerd dat
er door de gemeente een plan is uitgewerkt, om de zichtbaarheid en de uitvoering van
deze kruising te aan te passen. Dit plan kan nu in uitvoering worden genomen door de
zelfde firma die ook de werkzaamheden voor het vernieuwen van het centrum uitvoert, en
kan zodoende direct hierna in uitvoering worden genomen.
Hiervoor willen we u uitnodigen om het plan met u door te nemen en te bespreken. Dit zal
plaatsvinden a.s. donderdag 29 maart om 20:00 in ’t Schienvat.

Namens de Dorpsraad Erica

Benny Kolker
Voorzitter