Leden


De lijst met verkiesbare leden ziet er als volgt uit:
Aaltje Westerhof, Jeannet van Boven, Johnny Regtop, Arend Hoffkamp, Henk Berghuis en Aad Sijtsma.
Samen willen we ons inzetten voor een opener Dorpsraad op Erica en de samenwerking met de bewoners op Erica wil uitbreiden.
We werken al een paar jaar met werkgroepen in verschillende wijken en straten, zoals:  “Achter Mensing”, “Verl. Vaart NZ”, “Verl. Vaart ZZ” en een aantal die op dit moment opstarten.

Naam: Functie: Commissie: Werkgroep Dorpsplan:
Jeannet van Boven      
Arend Hoffkamp      
Aaltje Westerhof Secretaris    
Henk Berghuis      
Aad Sijtsma.      
Johnny Regtop Algemeen lid