Dorpsraad notulen nieuws

 

 

SAMENVATTING OVERLEG DORPSRAAD ERICA 17 DECEMBER 2013

Aanwezig:        Benny Kolker, Jan Arends, Karien Elling, Irene Kamerbeek, Ruud Hanenberg, Annemieke v.d. Kolk

Afwezig:                Trijnie Bosma (Sedna)                        

Terugblik op 2013 leert dat met een kleine groep toch veel gepresteerd kan worden: speeltuin Haarhamer, controle over multifunctioneel sportveld,
verkeersremmende maatregelen Kalffstraat, Juliepalen scholen, voetpad Omhaal, samenvoegen papiercontainers sportclubs.
 
Dixi’s staan langs de Duikerstraat t.b.v. buurtbeheer/Emco. Worden met oud&nieuw verwijderd.
 
-Uitnodiging voor bevestigingsdienst nieuwe dominee PKN Erica, Harry Klaassen op 19-01-2014 .
  -Brief ontvangen voor administratieve afronding Ideegeld 2011. Gemeente reserveert  resterend
  bedrag nu t.b.v. speelvoorzieningen Erica. Gemeente wil in januari 2014 de financiën bespreken.
-Uitnodiging nieuwjaarsfeest Gemeente Emmen 03-01-2014.
-Informatieavond Gemeentehuis “Koers&Keuzes”: overheid wil dat gemeenten m.i.v. 2015 meer zelf
 doen. Mantelzorg wordt nog belangrijker; vrijwilligers voor samenhang in de samenleving.
 Er lopen proefprojecten in Angelslo.

EOP budget is bedoeld voor zaken met een duurzaam karakter die de leefbaarheid verbeteren;

D.m.v. zelfwerkzaamheid de verantwoordelijkheid van de bewoners voor het leefklimaat vergroten.

Gelden zijn bedoeld ter financiering van projecten met een algemeen doel/nut voor het dorp. Dit mag geen onderhoud betreffen.
 
EAD
De leden gaan akkoord met het plaatsen van een EAD in het dorp.
Er wordt contact opgenomen met Lydia Wittendorp voor verdere afhandeling.
 
Parkeerplaats Sportpark de Veenschappen
Alles is voorbereid, o.a. de 3 verenigingen liggen op één lijn, zij leveren vrijwilligers, buurtbewoners zijn ingelicht, begroting van aannemer ligt op tafel.
Nu is het wachten op begroting/subsidie van Gemeente. Er staat een afspraak bij de Gemeente.
 
Wandelroute
Plannen en ideeën genoeg binnen Historische Kring Erica. Overleg vervolgt begin januari.
 
Vrijwilligersmarkt
27 januari a.s. overleg met betrokken organisatie. In maart een info markt organiseren.
 

 

De verkiezing staan weer voor de deur van de Dorpsraad op Erica 03-03-2023

De lijst met verkiesbare leden ziet er als volgt uit:
 Aaltje Westerhof, Jeannet van Boven, Johnny Regtop, Arend Hoffkamp, Henk Berghuis en Aad Sijtsma.


Prersentatie Centrum en werkgroepen Dorpsraad Erica 20-01-2017

ERICA- Na diverse bijeenkomsten en meerdere overleggen in en met het dorp zijn de plannen voor de Havenstraat defenitief. Daarnaast heeft "Ons Dorpsteam"gewerkt aan een agenda voor de komende jaren voor het dorp, "Ons Dorpsplan". Maandag 6 februari zijn alle inwoners uitgenodigd voor een presentatie van deze plannen. U bent welkom vanaf 19:30 uur in het Schienvat.
Plannen Havenstraat Definitief.


klink op onderstaande link
https://www.facebook.com/events/282701208812022/

‘Verbind Grote Rietplas met de Veenvaart’ 21-12-2016

Emmen/Oranjedorp – Een jachthaven in de Grote Rietplas en een 5 kilometer lange vaarverbinding die deze plas in verbinding stelt met de Veenvaart tussen Erica en Ter Apel.

Fractievoorzitter Harry Leutscher van LEF! gooide het balletje afgelopen week nog maar eens op tijdens een commissievergadering waar ook de Emmer vrijetijdseconomie ter sprake kwam.

Volgens de LEF!-voorman betreft het een westelijke doorsteek tussen de Bladderswijk en de Grote Rietplas, ter hoogte van de ingang van het Koning Willem-Alexanderkanaal bij Oranjedorp. Graafwerk is noodzakelijk om deze vaarweg aan te leggen, die zich volgens de plannen een weg baant tussen de wijken Parc Sandur en de Rietlanden.

https://www.emmen.nu/nieuws/emmen/473691/verbind-grote-rietplas-met-de-veenvaart.html