Nieuwe carbidregels gaan uit van 'gezond verstand'

Emmen – Het gezond verstand is leidend bij de nieuwe carbidregels.

Meerdere raadsfracties lijken zich prima te kunnen vinden in dat uitgangspunt en de nieuwe spelregels, die worden opgenomen in een vernieuwde algemene plaatselijke verordening (apv).

Voor het schieten met carbid mag gebruik worden gemaakt van melkbussen met een maximum inhoud van 50 liter. Het knallen moet op een afstand van tenminste 50 meter tot de bebouwing plaatsvinden. Bij gebruik van meer dan 5 melkbussen moet dat zelfs 75 meter zijn. De knallocaties moeten voor de rest uiterlijk 15 december schriftelijk of digitaal zijn doorgegeven aan het college. Opvallend is dat bij de vernieuwde bepaling de verplichte afstand tot dierverblijfplaatsen (300 meter) is losgelaten. Het college gaat uit van het gezonde verstand van de mens en waar nodig zal in overleg met de carbidschieter bijsturing plaatsvinden.