Ons Dorpsplan definitief

Voor u ligt Ons Dorpsplan Erica, opgesteld door en voor de inwoners van Erica. Ons Dorpsplan is een plan voor de komende
twee jaar. Wat moet er gebeuren voor de verschillende thema’s in ons dorp? En dan gaat het over alles. Denk aan zorg,
voorzieningen, ontmoeting, wonen, verkeersveiligheid. Het plan is een agenda waarmee we samen aan de slag willen.
Organisaties en inwoners.

Er komt veel op Erica af. We verwachten krimp van de bevolking. Ouderen worden steeds ouder en hebben voorzieningen
nodig. Jongeren trekken weg. We moeten er samen voor zorgen dat we niet stil blijven gaan, maar juist vooruit blijven gaan.

Ons Dorpsplan wil inzetten op een mooier dorp voor nu en de toekomst, zodat we ook graag in het dorp willen en kunnen
blijven wonen. Erica, een dorp om trots op te zijn!

Dorpsraad Erica