Reanimatie en gebruik defibrillator, 2 avonden theorie/ praktijk

Reanimatie en gebruik defibrillator, 2 avonden theorie/ praktijk

U krijgt nu de kans het reanimeren en het gebruik van defibrillator te leren of op nieuw te leren. Iedere deelnemer krijgt na afloop een officieel bewijs van deelname van de Nederlandse Hartstichting
Docent : de heer W. Veenstra
Aantal bijeenkomsten : 2
Kosten : € 29,50 euro incl.. koffie/thee, informatiemateriaal en diploma.
Data : Reanimatie 1e avond
(theorie voor de hele groep)

Theorie: 13 februari 2019
Praktijk: 20 februari 2019

opgave: beheer@schienvat.nl
(deze cursus gaat door bij minimaal 10 deelnames)