De verkiezing staan weer voor de deur van de Dorpsraad op Erica

De lijst met verkiesbare leden ziet er als volgt uit:
 Aaltje Westerhof, Jeannet van Boven, Johnny Regtop, Arend Hoffkamp, Henk Berghuis en Aad Sijtsma.
Samen willen we ons inzetten voor een opener Dorpsraad op Erica en de samenwerking met de bewoners op Erica wil uitbreiden.
We werken al een paar jaar met werkgroepen in verschillende wijken en straten, zoals:
 “Achter Mensing”, “Verl. Vaart NZ”, “Verl. Vaart ZZ” en een aantal die op dit moment opstarten.
Deze aanpak bevalt goed en heeft al mooie resultaten opgeleverd, deze betrokkenheid van de bewoners heeft een positieve werking en geeft een ieder de kans om ideeën en wensen kenbaar te maken en inkijk te nemen in de werkwijze van de Dorpsraad.
Langzaam komt er een stukje bewustwording dat een idee niet van het één op andere moment uitgevoerd kan worden en dat er wel wat meer bij komt kijken.

De Dorpsraad op Erica, wil ook meerder keren de vergaderingen openbaar maken. We gaan uitzoeken wat de beste manier is voor op Erica.
Door onze diversiteit aan  leden kunnen wij de taken binnen de Dorpsraad goed verdelen.
Op het dorp gaan we ons de komende tijd zichtbaar voorstellen, het begin van openheid en transparantie.
Heeft U zelf een idee of verbetering maak het kenbaar via een mail aan de dorpsraad:
 dorpsraaderica@gmail.com
 

Er zijn nog geen berichten geplaatst.