Ons Dorpsplan Erica

Voor u ligt Ons Dorpsplan Erica, opgesteld door en voor de inwoners van Erica. Ons Dorpsplan is een plan voor de komende
twee jaar. Wat moet er gebeuren voor de verschillende thema’s in ons dorp? En dan gaat het over alles. Denk aan zorg,
voorzieningen, ontmoeting, wonen, verkeersveiligheid. Het plan is een agenda waarmee we samen aan de slag willen.
Organisaties en inwoners.

Er komt veel op Erica af. We verwachten krimp van de bevolking. Ouderen worden steeds ouder en hebben voorzieningen
nodig. Jongeren trekken weg. We moeten er samen voor zorgen dat we niet stil blijven gaan, maar juist vooruit blijven gaan.

Ons Dorpsplan wil inzetten op een mooier dorp voor nu en de toekomst, zodat we ook graag in het dorp willen en kunnen
blijven wonen. Erica, een dorp om trots op te zijn!

Dorpsraad Erica
Oktober 2016

https://operica.nl/documents/Ons_Dorpsplan_definitief.pdf

Verslag Terugkoppelavond van de Optrommelactie 22-05-2018

Verslag Terugkoppelavond van de Optrommelactie van de werkgroep Wonen en Woonomgeving   26 april 2018

Van de werkgroepleden was iedereen, behalve Erik Heuvink, aanwezig. En Femke Heythekker en Rita Oudenijeweme.

Daarnaast waren negen bewoners van de Verlengde Vaart NZ aanwezig.  En enkele Dorpsteamleden.

De avond wordt geopend door Joop Einhaus, voorzitter van de werkgroep Wonen en Woonomgeving. Hierbij geeft hij o.a. een toelichting op de ontstaansgeschiedenis  van de werkgroep en het opstarten van de Optrommelactie.

Wordt een buurt in Erica opgetrommeld? 22-02-2018

Wordt een buurt in Erica opgetrommeld?

 

Binnenkort kan het maar zo gebeuren dat de buurman of buurvrouw aan de Verlengde Vaart NZ bij de buren op de stoep staat om een trommel af te geven. De buurt wordt even letterlijk opgetrommeld. Het moment om een idee of talent kenbaar te maken. En als resultaat een trommel vol met ideeën en wensen van de bewoners van de Verlengde Vaart NZ,  tussen de Ericase brug en het einde van de bebouwde kom richting Klazienaveen.