Historische Kring

De Historische Kring Erica is een "bestuurscommissie" van het Sociaal Cultureel Centrum 't Schienvat.

Algemeen
Intussen is de Historische Kring Erica een bestuurscommissie die met haar activiteiten niet meer uit ons dorp weg te denken is.
 
Doelstelling
De doelstelling van de HKE is de verdieping en uitbreiding van de kennis op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis van Erica. Dit doel wordt nagestreefd door het instellen en onderhouden van werkgroepen die:
·         onderzoek doen naar de historie van Erica en activiteiten op historische en aanverwant gebied organiseren.
·         externe contacten leggen en onderhouden
·         meewerken aan projecten van historisch belang
·         informatie over de historie van Erica verstrekken aan belangstellenden
 
Onze eigen website
Alle informatie over de HKE vindt u, samen met nog veel meer interessante weetjes en prachtige oude foto’s van ons dorp en haar culturele en maatschappelijke leven door de jaren heen, op onze eigen website.
 
Onze website vindt u rechtstreeks onder www.historischekringerica.nl ook heeft de HKE een eigen facebook pagina onder www.facebook.com/historischekringerica
Door deze pagina te “liken” wordt u automatische en prompt, via uw eigen facebook account op de hoogte gehouden van alle HKE activiteiten.
 
Wij hopen dat u regelmatig op onze website en facebook pagina te mogen begroeten en kijken er natuurlijk ook naar uit u in levende lijve tijdens een van onze jaarlijkse activiteiten te mogen begroeten. 

De fotogroep van HKE zijn elke donderdag aanwezig van 09.30 - 11.30 uur.